معنی و ترجمه کلمه war college به فارسی war college یعنی چه

war college


دانشگاه عالى جنگ
علوم نظامى : دوره پدافند ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها