طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه war indemnity به فارسی war indemnity یعنی چه

war indemnity


غرامت جنگى ،تاوان جنگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها