طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه war material به فارسی war material یعنی چه

war material


تجهيزات جنگى
علوم نظامى : وسايل جنگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها