معنی و ترجمه کلمه war neurosis به فارسی war neurosis یعنی چه

war neurosis


روانشناسى : روان رنجورى جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها