معنی و ترجمه کلمه war office به فارسی war office یعنی چه

war office


علوم نظامى : وزارت جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها