طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه war room به فارسی war room یعنی چه

war room


اتاق جنگ
علوم نظامى : اتاق عمليات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها