معنی و ترجمه کلمه war ship به فارسی war ship یعنی چه

war ship


علوم نظامى : کشتى جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها