طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه war vessel به فارسی war vessel یعنی چه

war vessel


)warship(کشتى جنگى ،ناو جنگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها