معنی و ترجمه کلمه ware room به فارسی ware room یعنی چه

ware room


)warehouse(انبار کردن ،مخزن ،انبار گمرک ،انبار کالا،بارخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها