طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه warm bloodedness به فارسی warm bloodedness یعنی چه

warm bloodedness


)warm blooded(خونگرم ،با روح ،خونگرمى ،مهربانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها