معنی و ترجمه کلمه warm corner به فارسی warm corner یعنی چه

warm corner


جاى خطرناک ،نبرد سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها