معنی و ترجمه کلمه warm spot به فارسی warm spot یعنی چه

warm spot


(تش ).اندامها و مراکز احساس گرما در پوست
روانشناسى : نقطه گرماگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها