معنی و ترجمه کلمه warm up به فارسی warm up یعنی چه

warm up


گرم کردن ،شروع کردن به کار،راه انداختن ،قبل از بازى حرکت کردن و خود را گرم نمودن ،دست گرمى بازى کردن
علوم نظامى : تشجيع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها