معنی و ترجمه کلمه warmheartedness به فارسی warmheartedness یعنی چه

warmheartedness


)warmhearted(خونگرم ،با محبت ،مهربان ،مهربانى ،خونگرمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها