معنی و ترجمه کلمه warning light به فارسی warning light یعنی چه

warning light


چراغ خطر
علوم نظامى : لامپ خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها