طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه warning light به فارسی warning light یعنی چه

warning light


چراغ خطر
علوم نظامى : لامپ خطر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها