معنی و ترجمه کلمه warrant to bearer به فارسی warrant to bearer یعنی چه

warrant to bearer


بازرگانى : به حواله کرد حامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها