طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه warranter به فارسی warranter یعنی چه

warranter


گواه ،شاهد،ضامن ،متعهد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها