معنی و ترجمه کلمه washed mineral به فارسی washed mineral یعنی چه

washed mineral


معمارى : لعاب سفيداب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها