معنی و ترجمه کلمه waste one's breath به فارسی waste one's breath یعنی چه

waste one's breath


زبان خود را خسته کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها