معنی و ترجمه کلمه waste-gas fule به فارسی waste-gas fule یعنی چه

waste-gas fule


علوم مهندسى : مجراى دود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها