طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wastebasket به فارسی wastebasket یعنی چه

wastebasket


سبد کاغذ باطله ،سبد زباله و خاکروبه ،اشغال دان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها