طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wasteful expenditures به فارسی wasteful expenditures یعنی چه

wasteful expenditures


بازرگانى : مخارج بيهوده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها