طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wastepaper به فارسی wastepaper یعنی چه

wastepaper


کاغذ باطله ،سر کاغذ يا ته کاغذ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها