معنی و ترجمه کلمه watchfulness به فارسی watchfulness یعنی چه

watchfulness


)watchful(مواظب ،مراقب ،پاسدار،بى خواب ،دقيق ،هشيارى ،مراقبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها