معنی و ترجمه کلمه water course به فارسی water course یعنی چه

water course


مجراى اب ،حق الشرب
قانون ـ فقه : حق المجرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها