معنی و ترجمه کلمه water hardening به فارسی water hardening یعنی چه

water hardening


علوم مهندسى : سختگردانى با اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها