معنی و ترجمه کلمه water jump به فارسی water jump یعنی چه

water jump


ورزش : مانع ابى ،چاله ابى در مسير دو ¹¹¹ 3متر با مانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها