معنی و ترجمه کلمه water level gage (am) به فارسی water level gage (am) یعنی چه

water level gage (am)


معمارى : تراز سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها