طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه water proofed mortar به فارسی water proofed mortar یعنی چه

water proofed mortar


ملات ابى ،اهک سياه
معمارى : ملات اب بند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها