معنی و ترجمه کلمه water tight به فارسی water tight یعنی چه

water tight


مانع دخول اب ،کيپ

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها