معنی و ترجمه کلمه watercloset به فارسی watercloset یعنی چه

watercloset


)W.C.(ابريز،مستراح ،مبال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها