معنی و ترجمه کلمه watermelon به فارسی watermelon یعنی چه

watermelon


(گ.ش ).هندوانه)citrullus vulgaris(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها