طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه watermelon به فارسی watermelon یعنی چه

watermelon


(گ.ش ).هندوانه)citrullus vulgaris(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها