طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه watertight closure log به فارسی watertight closure log یعنی چه

watertight closure log


علوم نظامى : دفتر راهنماى اب بندى ناو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها