معنی و ترجمه کلمه wattles power به فارسی wattles power یعنی چه

wattles power


علوم مهندسى : توان کور

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها