معنی و ترجمه کلمه wattless به فارسی wattless یعنی چه

wattless


الکترونيک : جريان بيمصرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها