معنی و ترجمه کلمه wave-corpuscule duality به فارسی wave-corpuscule duality یعنی چه

wave-corpuscule duality


شيمى : دوگانگى موج - ذره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها