طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه waver به فارسی waver یعنی چه

waver


متزلزل شدن ،فتور پيدا کردن ،دو دل بودن ،ترديد پيدا کردن ،تبصره قانون ،نوسان کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها