معنی و ترجمه کلمه wax of the ear به فارسی wax of the ear یعنی چه

wax of the ear


چرک گوش ،موم گوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها