طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wax paper به فارسی wax paper یعنی چه

wax paper


)waxed paper(کاغذ مومى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها