طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه waxiness به فارسی waxiness یعنی چه

waxiness


حالت مومى ،نرمى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها