طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه way station به فارسی way station یعنی چه

way station


ايستگاه واسطه مخابراتى تله تايپ و تلگرافى ،ايستگاه هاى فرعى بين راهى جاده يا خط اهن
علوم نظامى : ايستگاه رله مخابراتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها