طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ways and means به فارسی ways and means یعنی چه

ways and means


طرق و وسايل انجام چيزى ،تامين معاش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها