معنی و ترجمه کلمه we are down on our luck به فارسی we are down on our luck یعنی چه

we are down on our luck


(اکنون ) بخت بما پشت کرده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها