طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه we left a card on him به فارسی we left a card on him یعنی چه

we left a card on him


کارتى در خانه اش گذاشتيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها