معنی و ترجمه کلمه we made heavy weather of it به فارسی we made heavy weather of it یعنی چه

we made heavy weather of it


انرا خيلى سخت ديديم( يا يافتيم)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها