معنی و ترجمه کلمه we missed our mark به فارسی we missed our mark یعنی چه

we missed our mark


تير ما بسنگ خورد،خطا کرديم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها