طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه we must see what can be done به فارسی we must see what can be done یعنی چه

we must see what can be done


به ببينم چه ميتوان کرد،بايد ديد چه ميشود کرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها