طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه we ran out of these goods به فارسی we ran out of these goods یعنی چه

we ran out of these goods


اين کالاى ما تمام شد( يا ته کشيد)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها