معنی و ترجمه کلمه we underwrite the company به فارسی we underwrite the company یعنی چه

we underwrite the company


ما تعهد ميکنيم که کليه موجودى شرکت را درصورتيکه مردم نخرند خريدارى کنيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها