معنی و ترجمه کلمه we were perished with cold به فارسی we were perished with cold یعنی چه

we were perished with cold


از سرما مرديم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها